Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
 • Adgang i Rigsarkivet for ansøgere om tidlig pension

  Høringssvar vedr. lovforslag angående særlig adgang i Rigsarkivet

  Dato:
  21. sep 2021
  Emne:
  Type:
  Høringssvar
 • Afskaffelse af grøn check for ikke-pensionister samt nedsættelse af elafgift

  Høringssvar vedr. forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter og ligningsloven (nedsættelse af den almindelige elafgift, afskaffelse af grøn check for ikkepensionister m.v. og forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag)

  Dato:
  31. mar 2022
  Emne:
  Boligforhold, Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Afskaffelse af håndværkerfradrag

  Høringssvar vedr. lovforslag om afskaffelse af fradragsret for håndværksydelser efter BoligJobordningen

  Dato:
  13. jan 2022
  Emne:
  Pension, Dagligdag
  Type:
  Høringssvar
 • Afskaffelse af modregning af arbejdsindtægt i pensionen

  Høringssvar vedrørende lovforslag om afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af ægtefælle eller samlevers arbejdsindtægt samt sikring mod frakendelse af førtidspension i en treårig periode m.v.

  Dato:
  18. mar 2022
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Ajourføring af Bygnings- og Boligregistret

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

  Dato:
  18. okt 2022
  Emne:
  Boligforhold
  Type:
  Høringssvar
 • Aldersopsparing

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af pensions-beskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, aktieavancebeskatnings-loven og kursgevinstloven

  Dato:
  23. sep 2021
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Anbefalinger for fysisk akvitet

  Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens udkast til reviderede anbefalinger for fysisk aktivitet

  Dato:
  07. nov 2022
  Emne:
  Sundhedsvæsen, Dagligdag
  Type:
  Høringssvar
 • Ansøgning om varmecheck

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om engangstilskud efter ansøgning til husstande omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022

  Dato:
  28. okt 2022
  Emne:
  Boligforhold
  Type:
  Høringssvar
 • Arbejdsmarkedets tillægspension

  Høringssvar vedr. ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

  Dato:
  18. feb 2021
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Badgeordning vedr. COVID-19

  Høringssvar vedr. badges til borgere vedr. COVID-19

  Dato:
  19. aug 2020
  Emne:
  Type:
  Høringssvar

Resultater 1-10 ud af 90