• Aldersgrænse for kørekortfornyelse

  Høring over udkast til lov om ændring af færdselsloven (ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode for kørekort m.v.)

  Dato:
  06. nov 2014
  Emne:
  Sikkerhed
  Type:
  Høringssvar
 • Arbejdsmarkedets tillægspension

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedets tillægspension og forskellige andre love

  Dato:
  28. jan 2019
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Arbejdsmarkedets tillægspension

  Høringssvar vedr. ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

  Dato:
  18. feb 2021
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Badgeordning vedr. COVID-19

  Høringssvar vedr. badges til borgere vedr. COVID-19

  Dato:
  19. aug 2020
  Emne:
  Type:
  Høringssvar
 • Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet)

  Dato:
  23. okt 2018
  Emne:
  Digitalisering, Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Befordring og befordringsgodtgørelse

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven

  Dato:
  04. jun 2018
  Emne:
  Sikkerhed, Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Behandling hos læge i praksissektor

  Høringssvar vedr. bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren

  Dato:
  28. feb 2018
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Behandling hos praktiserende tandlæger

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæger

  Dato:
  16. maj 2018
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Behandlingstestamenter og livsforlængende behandling

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om behandlingstestamenter og ændring af vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg og afbrydelse af behandling

  Dato:
  01. nov 2018
  Emne:
  Værdighed, Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

  Ældre Sagens høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. udkast til bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

  Dato:
  21. mar 2018
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar

Resultater 1-10 ud af 215