Boligydelsespakken

Ældre Sagen opfordrer regeringen til, at lovforslaget om boligydelsespakken ikke vedtages. Lovforslaget vil betyde et fald i boligydelsen for især beboere i plejeboliger, der i forvejen ofte har et lavt rådighedsbeløb.

Alle skal have råd til at bo i en plejebolig

Ældre Sagen kæmper for at bevare boligydelsen, som bl.a. sikrer at pensionister med lav indkomst har råd til at bo i plejeboliger. 
Læs mere om mærkesagen boligydelse

Sidst opdateret 02.09.2019