MitID til privatpersoner

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om MitID til privatpersoner

Digitaliseringsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om MitID til privatpersoner i høring. MitID skal erstatte NemId som digitalt bruger-ID.

Ældre Sagen mener, at selve bekendtgørelsens indhold er af relativ tung teknisk karakter og i høj grad rettet mod den administrative håndtering af løsningen. Dog har vi anført en række konkrete bemærkninger, hvor vi finder bekendtgørelsen mangelfuld i forhold til borgeres forståelse, adfærd og retssikkerhed.

Vi har dertil nogle overordnede kommentarer til de praktiske konsekvenser og behov, som vi forudser, at bekendtgørelsen vil medføre. Det drejer sig bl.a. om rollefordelingen mellem bankerne, borgerservice og DSS (Det Samlede Supporttilbud), der alle skal kunne hjælpe borgerne, at borgerne skal kunne få fyldestgørende hjælp lokalt, og at det i forbindelse med overgangen til MitID i særdeleshed er vigtigt, at der udarbejdes tydelig og omfattende information.

Alle skal selv kunne være i kontakt med det offentlige

Ældre Sagen arbejder for, at alle - såvel digitale som ikke-digitale - selv skal kunne holde kontakt til de offentlige myndigheder. 
Læs mere om mærkesagen digitalisering

Sidst opdateret 27.05.2021