Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Ældre Sagens undervisningstilbud bør fortsat være fritaget moms

Høringssvar vedr. Skattestyrelsens udkast til ændret praksis for momsfritagelse af enkeltfagsundervisning

Skattestyrelsen har offentliggjort udkast til styresignaler, der betyder, at enkeltfagsundervisning ikke længere er momsfritaget. Ældre Sagens lokalafdelinger arrangerer og afvikler ca. 100.000 arrangementer i et normalt år, og hovedparten af disse aktiviteter vurderes at være enkeltfagsundervisning i styresignalets forstand.

Ældre Sagen frygter, at en sådan ændring vil medføre, at frivillige aktiviteter må nedlægges – både fordi antallet af deltagere vil falde, når prisen stiger, og fordi det vil blive sværere at rekruttere frivillige til at stå for aktiviteterne.

Ældre Sagen opfordrer i sit høringssvar til, at Ældre Sagens undervisningstilbud fortsat momsfritages i lighed med aftenskoler mv. omfattet af folkeoplysningsloven.

Ældre Sagens mærkesager

ÆLDRE SAGEN KÆMPER FOR ET BEDRE SAMFUND PÅ EN LANG RÆKKE OMRÅDER
Læs mere om Ældre Sagens mærkesager

Sidst opdateret 21.11.2022