Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Inflationskompensation – skattefri checks til pensionister m.fl.

Høringssvar vedr. forslag om lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrechecken, engangsbeløb til overførselsmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet og engangsbeløb til SU-modtagere, som modtager SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger

Lovforslaget udmønter en del af aftalen mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om kompensation af borgere for stigende energipriser (inflationskompensation).

Aftalen indebærer, at der gives et engangsbeløb på 5.000 kr. skattefrit til folkepensionister, der er berettiget til ældrechecken for 2022. Beløbet udbetales i to omgange – den ene halvdel i 2022 og den anden halvdel i 2023. Desuden gives der 2.000 kr. skattefrit til personer, der modtog efterløn, førtidspension, seniorpension, tidlig pension eller fleksydelse for marts 2022, samt et engangsbeløb til SU-handicaptillægsmodtagere og enlige forsørgere på SU (udbetales i 2022).

Ældre Sagen har siden efteråret 2021 gjort opmærksom på udfordringerne med den meget lave regulering af pensionen i 2022 kombineret med store prisstigninger. Som løsning har vi bl.a. foreslået en ekstraordinær regulering af folkepensionen. 

Det er positivt, at politikerne endelig er blevet enige om at hjælpe nogle af de pensionister, som har mindst. Men der vil være mange folkepensionister, der føler sig forbigået i den aftale, som er indgået. Det er dem, der lige præcis ikke er berettiget til ældrecheck, men stort set har samme økonomi. Og det er alle de folkepensionister, der har lavere indkomst end førtidspensionist eller en efterlønsmodtager, som ifølge aftalen modtager 2.000 kr. skattefrit.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR ET PENSIONSSYSTEM, DER SIKRER EN TRYG ØKONOMI FOR ALLE PENSIONISTER I DANMARK. DERUDOVER SKAL DEN ENKELTE PENSIONIST HAVE MULIGHED FOR AT TILPASSE ØKONOMIEN EFTER EGNE MULIGHEDER, ØNSKER OG BEHOV.
Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 30.08.2022