Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige mm. Med lovforslaget indføres bl.a. en ny model for lønindeholdelse, der udvider Gældsstyrelsens muligheder for at inddrive gæld fra skyldnere både under og over lavindkomstgrænsen.

Ældre Sagen bakker op om det overordnede formål med lovforslaget, der skal sikre grundlaget for en effektiv inddrivelse af gæld til det offentlige, men opfordrer i sit høringssvar til, at skyldnere varsles om (ændringer i) lønindeholdelse i god tid og informeres grundigt om muligheder for at gøre indsigelse/klage.

Ældre Sagens mærkesager

ÆLDRE SAGEN KÆMPER FOR ET BEDRE SAMFUND PÅ EN LANG RÆKKE OMRÅDER.
Læs mere om Ældre Sagens mærkesager

Sidst opdateret 30.08.2022