Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler, praksisplan for almen praksis og patientinddragelsesudvalg

Giv patient- og pårørendeinddragelse et systematisk løft

Ældre Sagen deltager med et medlem i hvert af de fem patientinddragelsesudvalg. Ældre Sagen ser positivt på, at patient- og pårørenderepræsentanter skal inddrages i såvel de nye sundhedssamarbejdsudvalg som de nye klynger. Vi mener, at faste repræsentanter kan sikre kontinuitet på især de overordnede og langsigtede linjer, mens muligheden for at inddrage repræsentanter uden for patientinddragelsesudvalg kan sikre repræsentanter med særlige erfaringer fra fx særlige patientforløb lokalt, med bestemte udvalgte diagnoser eller behov for specifik behandling. Ældre Sagen deltager med et medlem i hvert af de fem patientinddragelsesudvalg.

Med henblik på at sikre et løft af en systematisk patientinddragelse mener vi, at den kommende bekendtgørelse bør præcisere, at der i sundhedssamarbejdsudvalg og især i de nye klynger skal sikres ressourcer og kompetencer til inddragelse af patienter og pårørende samt sikres kompetenceudvikling for patient- og pårørenderepræsentanter. Desuden bør det være en tydeligere formuleret opgave for sundhedssamarbejdsudvalg som klynger at sikre kontinuerlig og tidlig inddragelse i processer og aftaler.

Utilstrækkelig ramme for udkast til bekendtgørelse

Den nye organisering med sundhedsklynger anerkender vi kan være en ramme for mere samarbejde mellem kommuner og regioner. Det er dog i vores øjne et utilstrækkeligt tiltag i forhold til at sikre lighed, sammenhæng og kvalitet i sundhedsvæsenet for det stærkt voksende antal ældre patienter med flere sygdomme. Vi opfordrer derfor bl.a. til en styrket ramme med fælles ledelse og økonomi mellem region og kommuner for fælles ældre patienter.

Ældre patienter i sundhedsvæsenet

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR, AT DU OPLEVER EN SIKKER OG VÆRDIG BEHANDLING, NÅR DU BLIVER INDLAGT.
Læs mere om mærkesagen sundhedsvæsen

Sidst opdateret 21.11.2022