Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Omlægning af indsatsen mod hjemløshed

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om omlægning af indsatsen mod hjemløshed

Ældre Sagen har afgivet høringssvar med følgende budskaber:  

  • Ældre Sagen er overordnet positiv overfor øget brug af Housing First-tilgangen. Vi mener, at lovforslaget kan medføre en forbedring af indsatsen overfor udsatte ældre.
  • Vi har dog påpeget, at ældre borgere i hjemløshed har andre behov end yngre, herunder behov for andre tilbud og løsninger. Der er derfor behov for etablering af specialiserede botilbudspladser og alternative plejehjem, hvor den enkeltes behov og livsstil kan imødekommes og rummes. Det gælder fx ved fortsat aktivt misbrug.
  • Vi mener også, at der skal oprettes specialiserede hjemmeplejeteams og særlige støtteteams til udsatte i alle kommuner.
  • Det skal i højere grad sikres, at ældre modtager støtte til at opretholde sociale aktiviteter uden for egen bolig i overensstemmelse med gældende lov.
  • Endelig har vi påpeget, at det er helt afgørende for, at udsatte kan komme ud af hjemløshed, at der foretages en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov. Det bør således undgås, at kommunerne anvender ensartede løsninger, som alle udsatte skal passe ind i. Det er derfor afgørende, at der foretages en tilbundsgående udredning af borgerens ressourcer, udfordringer og ønsker for fremtiden, så den rette indsats og støtte kan iværksættes.

 

Ældre Sagens mærkesager

ÆLDRE SAGEN KÆMPER FOR ET BEDRE SAMFUND PÅ EN LANG RÆKKE OMRÅDER
Læs om Ældre Sagens mærkesager

Sidst opdateret 30.08.2022