Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop

Høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop)

Sundhedsministeriet har sendt et lovforslag i høring om ændring af sundhedsloven. Med lovforslaget vil alle habile borgere over 60 år gives mulighed for at fravælge genoplivningsforsøg i tilfælde af hjertestop.

Overordnet er Ældre Sagen meget positiv overfor lovforslaget, der vil styrke retten til selvbestemmelse med hensyn til fravalg af genoplivningsforsøg. Ældre Sagen opfordrer dog i sit høringssvar blandt andet til, at myndighederne styrker informationen om gældende ret, således at både sundhedspersoner og borgere har kendskab til de eksisterende muligheder for fravalg af genoplivningsforsøg. På den måde kan vi allerede i dag i højere grad sikre at svækkede ældre patienter får imødekommet deres ønsker vedrørende behandling ved hjertestop.

Ældre patienter i sundhedsvæsenet

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR, AT DU OPLEVER EN SIKKER OG VÆRDIG BEHANDLING, NÅR DU BLIVER INDLAGT.
Læs mere om mærkesagen sundhedsvæsen

Sidst opdateret 29.08.2022