Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Kreditvurdering ved belåning af boliger

Høringssvar vedrørende ’Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.’ og ’Notat om boliglån med mulighed for langvarig afdragsfrihed’

Finanstilsynet har ændret vækstvejledningen, der fastsætter særlige regler for udlån i ”vækstområder” (København og omegn og Århus), og samtidig udsendt et notat om boliglån med lang afdragsfrihed.

Ændringen i vækstvejledningen består i, at der indsættes et punkt med regler for lån med mere end 10 års afdragsfrihed. Finanstilsynet har ved flere lejligheder fastsat regler, der direkte eller indirekte diskriminerer ældre. Så vidt vi kan se, er det ikke tilfældet med vækstvejledningen, hvis regler ikke gælder for ”nedsparingslån”. I det nye punkt om lån med langvarig afdragsfrihed, stilles der et skærpende krav om vurdering af kundens økonomi hvert andet år, men som Ældre Sagen læser vejledningen, skal det ikke gælde nedsparingslån, hvor lånet ligger inden for 60 pct. af ejendomsværdien, hvilket er vigtigt, fordi mange pensionister vælger lån med 30 års afdragsfrihed.

I notatet om boliglån med lang afdragsfrihed lægger Finanstilsynet i sidste linie op til, at låntagers alder og økonomi også skal inddrages vurderingen, når der er tale om mere end 10 års afdragsfrihed. Ældre Sagen tager skarpt afstand fra, at der indføres et alderskriterie for realkreditlån. Især når der ikke fremlægges nogen dokumentation for, at risikoen er afhængig af alderen for lån med sikkerhed inden for 60 pct. af ejendomsværdien.

Ældre Sagens mærkesager

ÆLDRE SAGEN KÆMPER FOR ET BEDRE SAMFUND PÅ EN LANG RÆKKE OMRÅDER.
Læs mere om Ældre Sagens mærkesager

Sidst opdateret 30.08.2022