Velfærdsaftaler

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af kommunernes beslutninger efter lov om velfærdsaftaler på ældreområdet

Ældre Sagen finder, at det er i overensstemmelse med god forvaltningsskik, at kommunens beslutninger efter lov om velfærdsaftaler skal offentliggøres i en samlet oversigt på kommunens hjemmeside, af hensyn til borgernes mulighed for at sikre sig kendskab til, hvilke regler der gælder i kommunen.

De berørte kommuner er frit stillet med hensyn til yderligere offentliggørelse i lokale dagblade mv. Ældre Sagen påpeger, at en stor andel af de ældre borgere ikke er digitale og dermed ikke orienterer sig på hjemmesider. Der bør derfor stilles krav om, at de berørte kommuner samtidig med offentliggørelse på hjemmesiden sørger for at offentliggøre de lokale regler i lokale dagblade eller lignende, så det sikres, at personer uden adgang til internettet kan opnå kendskab til lokale regler og serviceniveauer på lige fod med andre.

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

Der skal altid være mulighed for god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.
Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 15.04.2021