Lov om velfærdsaftaler

Høringssvar vedr. udkast til lov om velfærdsaftaler

Nyt lovforslag om forsøgskommuner på ældreområdet vil give svækkede ældre langt færre rettigheder. Lovforslaget om Velfærdsaftaler, som skal gælde fra 2021 til 2024, vil give tre kommuner muligheden for at se bort fra stort set al lovgivning vedrørende ældrepleje. Der er tale om et vidtgående forsøg, hvor svækkede ældres rettigheder til hjælp ikke længere skal være gældende. Ældre Sagen stiller stort spørgsmålstegn ved nødvendigheden af denne opløsning af rettigheder, når udgangspunktet for lovgivningen er at forbedre ældreplejen.

Ældre Sagen anerkender endvidere til fulde behovet for forandringer i den kommunale ældrepleje. Den rigide regnearksstyring med minuttyranni, ydelseskataloger og andre fremmedgørende tiltag har i alt for mange år fjernet fokus for det centrale i ældreplejen: Den enkelte svækkede ældres behov og vedkommendes livskvalitet. Der er behov for en lovgivning, som sikrer, at alle med behov for hjælp sikres dette med afsæt i deres anerkendte behov og ud fra en samlet livssituation.

Vi kan i Ældre Sagen på den baggrund fuldt ud tilslutte os behovet for en frisætning af ældreplejen. Relationerne og selvbestemmelse skal styrkes i dagligdagen, og der skal skabes bedre rammer for samarbejdet med pårørende, civilsamfund og andre.

Det er dog meget svært at se, hvordan dette lovforslag skal være med til, at borgerne skal opleve mere nærhed og bedre omsorg og pleje, samt at medarbejdere og ledere skal gives mest mulig frihed til at imødekomme den enkelte borgers behov og ønsker til, hvordan hjælpen skal tilrettelægges, som det skrives i lovforslaget.

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal altid være mulighed for god og velfungerende hjælp og pleje  – med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 09.03.2021