Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi

Ældre Sagen finder, at det overordnet er meget positivt og anerkendelsesværdigt, at der sker en udvidelse af Rådet, så der i højere grad kan sikres inddragelse af praksis-perspektiver i vurderingen af velfærdsteknologiske løsninger.

Ældre Sagen stiller sig dog undrende overfor, at Rådet ikke udvides yderligere ved at inddrage Ældre Sagen i Rådet med de perspektiver fra praksis, som vi som organisation kan byde ind med.

Med mere end 900.000 medlemmer ser Ældre Sagen sig selv som en central stemme i forhold til Rådets mål om at sikre målgruppens retssikkerhed. Ældre Sagens rådgivning besvarer mere end 40.000 henvendelser årligt. Det er henvendelser, der i stor udstrækning kommer fra pårørende til mennesker med demens og er med til at skabe et unikt indblik i de problemstillinger og udfordringer, som målgruppen for den Tryghedsskabende Velfærdsteknologi møder i hverdagen.

Derudover har Ældre Sagen mere end 21.000 frivillige fordelt over 215 lokalafdelinger landet over. Mange lokalafdelinger er lokalpolitisk aktive – også på demensområdet – og tilbyder derudover en bred vifte af forskellige tilbud og aktiviteter særligt målrettet mennesker med demens og deres familier. Mere end 3.200 af de mange aktiviteter og arrangementer, som tilbydes i lokalafdelingerne, estimeres at berøre mennesker med demens og deres pårørende - fx i form af demensaflastning, besøgshunde og demenscaféer. Ældre Sagen har derfor et bredt indblik i lokale forhold i de forskellige kommuner – både når det kommer til hverdagslivet med demens og til den mere politiske indsats.

Ældre Sagen bidrager derfor meget gerne med vores store viden om praksis, som bl.a. opsamles via frivilligarbejdet og via vores rådgivning af ældre og deres pårørende.

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 09.02.2021