Tryghedsskabende velfærdsteknologi

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger i relation til afsnit VII i lov om social service

Ældre Sagen mener, at der kan være en række faldgruber ved anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologier, da det er forskelligt fra person til person, hvordan brugen af teknologi opleves, herunder om det opleves som tryghedsskabende omsorg eller som overvågning.

Ældre Sagen finder, at brug af tryghedsskabende velfærdsteknologier altid bør ske med udgangspunkt i den enkelte persons ønsker og konkrete behov. Anvendelsen skal understøtte borgerens behov for tryghed, omsorg, værdighed, sikkerhed og sundhed, bevægelsesfrihed samt selvbestemmelse. Tryghedsskabende velfærdsteknologier er således alene et supplement til socialpædagogiske indsatser, pleje, behandling og omsorg, og det skal være muligt at fraskrive sig anvendelsen.

Brugen af teknologierne skal derfor altid tage udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af den enkeltes ønsker, behov og livssituation. Brugen af teknologierne må dermed aldrig ske ud fra et ønske om overvågning af praktiske hensyn, som fx af hensyn til personalemæssige ressourcer.

Værdighed

Det skal være muligt at leve et meningsfuldt liv og bevare selvbestemmelsen, også selvom man bliver afhængig af hjælp

Læs mere om mærkesagen værdighed

Sidst opdateret 07.01.2021