Arbejdsmarkedets tillægspension

Høringssvar vedr. ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Ifølge ATP-loven skal ATP tilstræbe en langsigtet bonuspolitik, der sikrer pensionernes realværdi, men det meget lave renteniveau gør det vanskelig at nå målet med den nuværende forretningsmodel.

Derfor hilser Ældre Sagen det velkommen, at ATP med lovforslaget får en større investeringsmæssig frihed, der muliggør større investeringer i aktiver med højere forventet afkast, men også højere risiko.

Den øgede investeringsmæssige frihed vil især give højere pension til de yngre ATP-medlemmer.

Vi lægger vægt på, at ATP fastholder garantien for pensionens størrelse fra pensionsalderen, og at der med forslaget gives ATP mulighed for at prioritere realværdisikringen af pensionerer under udbetaling ved at tilskrive udbetalingsbonus.

Det er dog vigtigt at understrege, at bidraget til ATP skal reguleres i takt med priser og lønninger, hvis ATP-pensionen skal fortsætte med udgøre det samme supplement til folkepensionen som i dag.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Derudover skal den enkelte pensionist have mulighed for at tilpasse økonomien efter egne muligheder, ønsker og behov.

Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 18.02.2021