Tilvalgsordning for vaccination mod COVID-19

Høringssvar vedr. ændret bekendtgørelse om gratis vaccination mod COVID-19 (etablering af en tilvalgsordning)

Ældre Sagen påpeger i høringssvaret nogle udfordringer af generel karakter ved at pålægge den enkelte beslutning om vaccination med en vaccine, som Sundhedsstyrelsen på et fagligt grundlag har vurderet ikke skal gives som en del af det generelle offentlige vaccinationsprogram.

Ældre patienter i sundhedsvæsenet

Ældre Sagen arbejder for, at du oplever en sikker og værdig behandling, når du bliver indlagt.
Læs mere om mærkesagen sundhedsvæsen

Sidst opdateret 12.05.2021