Ældretilsynet

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Ældretilsynet)

Ældre Sagen finder det overordnet set positivt og helt relevant, at den nuværende forsøgsordning med Ældretilsynet forlænges, idet det er vores opfattelse, at der er gode erfaringer med Ældretilsynet. I høringssvaret har Ældre Sagen følgende budskaber:

  • Positivt, at forsøgsordningen med Ældretilsynet forlænges, men ordningen burde gøres permanent
  • Stort behov for løft af kvalitet og yderst positivt, at opfølgnings- og læringsforløb bliver obligatoriske
  • Borgere og pårørende bør inddrages
  • Opmærksomhed på kompetencer og normeringer i den enkelte plejeenhed
  • Mønstre i bekymringshenvendelser systematiseres

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Ældre Sagen arbejder for, at alle beboere på landets plejehjem sikres et meningsfyldt liv i trygge rammer.
Læs mere om mærkesagen plejehjem

Sidst opdateret 15.01.2021