Overgang til tidlig pension

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om optjening, beregning og dokumentation af anciennitet hhv. bekendtgørelse om behandling af ansøgning om og betingelserne for overgang til tidlig pension

Ældre Sagen henstiller i høringssvaret til, at der udfærdiges en vejledning om tidlig pension hurtigt.

Ældre Sagen bemærker bl.a., at det ikke er rimeligt, at det ikke synes muligt at optjene anciennitet til tidlig pension under et ressourceforløb. Derudover oplever Ældre Sagen, at der er uklarheder om, hvorvidt sagsbehandlingsfristen gælder fra modtagelse af ansøgning om tidlig pension eller fra sagens påbegyndelse. Ældre Sagen finder det stærkt bekymrende for borgeres retssikkerhed og -stilling, hvis der ikke er en klar sagsbehandlingsfrist for, hvornår en sag senest skal være afgjort efter modtagelse af ansøgning. Hvis sagsbehandlingsfristen først gælder fra sagens påbegyndelse, er der i princippet ingen grænser for, hvor længe der må gå fra modtagelse af ansøgning til afgørelse af sag.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR ET PENSIONSSYSTEM, DER SIKRER EN TRYG ØKONOMI FOR ALLE PENSIONISTER I DANMARK. DERUDOVER SKAL DEN ENKELTE PENSIONIST HAVE MULIGHED FOR AT TILPASSE ØKONOMIEN EFTER EGNE MULIGHEDER, ØNSKER OG BEHOV.
Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 17.06.2021