Efterløns- og fleksydelsesbidrag

Høringssvar vedr. bekendtgørelser mv., der udmønter lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022

Ældre Sagen finder det særdeles vigtigt, at medlemmer af hhv. efterløns- og fleksydelsesordningen bliver informeret og vejledt grundigt om både fordele og ulemper ved at få hhv. indbetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag udbetalt kontant og skattefrit, inden de træffer valget om at træde ud af den pågældende ordning eller ej.

Ældre Sagen bemærker blandt andet i høringssvaret, at det er dybt problematisk og kritisabelt, at tidlig pension på intet tidspunkt nævnes i bekendtgørelserne eller vejledningerne i denne høring. Det bør efter Ældre Sagens mening ændres, således at arbejdsløshedskasserne og Udbetaling Danmark også skal informere og vejlede om efterløns-og fleksydelsesordningen i forhold til tidlig pension.

Et godt og langt arbejdsliv

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR, AT ALLE KAN HAVE ET GODT OG LANGT ARBEJDSLIV PÅ ET ARBEJDSMARKED, SOM MAN KAN VÆRE EN DEL AF, SÅ LÆNGE MAN VIL OG KAN, OG HVOR MAN KAN TRÆKKE SIG TILBAGE MED VÆRDIGHED.
Læs mere om mærkesagen arbejdsliv

Sidst opdateret 17.06.2021