Merindtægt relateret til COVID-19

Høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social pension mv. (Ret til at fratrække merindtægt som følge af arbejde relateret til COVID-19)

Med forslaget bliver det muligt for lønmodtagere at holde COVID-19-relateret merindtægt ud af modregningen ved beregning af folke-, førtids- og seniorpension.

Det er både pensionistens egen COVID-19-relaterede merindtægt og en evt. ægtefælle/samlevers merindtægt, der kan holdes uden for modregningen. Det gælder både merindkomst i 2020 og i 2021.

Vi tilslutter os idéen, men det sætter fokus på de problemer, som modregning i pensionen giver helt generelt, også når der ikke lige er tale om COVID-19-relateret løn.

Herudover gælder undtagelsen kun pensionen og ikke for boligstøtten.

Ældre Sagen er også bekymret for de administrative problemer i forbindelse med ordningen. Det overlades stort set til den enkelte lønmodtager og dennes arbejdsgiver at afgøre, om der er tale om COVID-19-relateret over- eller merarbejde.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Derudover skal den enkelte pensionist have mulighed for at tilpasse økonomien efter egne muligheder, ønsker og behov.
Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 26.03.2021