Registrering af køretøjer

Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer

Bekendtgørelsen om registrering af køretøjer foreslås ændres således, at betaling for registrering af køretøjer sker ved elektronisk betaling, som omfatter både betalingskort via nettet og elektronisk pengeoverførsel.

Ældre Sagen anerkender fuldt ud formålet med forslaget - at reducere risikoen for hvidvask – men mangler at blive præsenteret for en løsning for dem, som ikke har digital betalingsadgang. Endvidere henviser Ældre Sagen til kontantreglen i lov om betalinger.

Alle skal selv kunne være i kontakt med det offentlige

Ældre Sagen arbejder for, at alle - såvel digitale som ikke-digitale - selv skal kunne holde kontakt til de offentlige myndigheder. 
Læs mere om mærkesagen digitalisering

Sidst opdateret 06.05.2021