Retssikkerhed og administration på det sociale område

Høringssvar vedrørende høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Ældre Sagen finder, at det overvejende er positivt, at lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal finde anvendelse, når der træffes afgørelser i forsøgskommuner efter lov om velfærdsaftaler. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område sikrer borgerne en række rettigheder, når kommunerne skal træffe afgørelser. Samtidig forpligtes kommunerne til at leve op til lovens krav til sagsbehandlingen. Disse krav kan medvirke til at sikre, at kommunerne træffer korrekte og lovlige afgørelser efter lov om velfærdsaftaler.

Ældre Sagen finder dog fortsat, at lov om velfærdsaftaler indebærer en grov tilsidesættelse af retssikkerheden. Tilsidesættelsen af rettigheder efter serviceloven medfører en ganske betydelig svækkelse af retssikkerheden for de ældre borgere i forsøgskommunerne. Dermed er der også en alvorlig risiko for, at den enkelte borgers rettigheder sættes helt over styr. Det er fortsat meget uklart for Ældre Sagen, hvordan en tilsidesættelse af retssikkerheden og de rettigheder, der følger af servicelovens regler, kan sikre en højere grad af kvalitet og nærvær i velfærden. 

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

Der skal altid være mulighed for god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.
Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 22.04.2021