Kontantreglen

Høringssvar vedr. lov om ændring af lov om betalinger

Ældre Sagen konstaterer med stor tilfredshed, at Erhvervsministeriet har evalueret kontantreglen.

I Ældre Sagen er vi tilhængere af kontantreglen, da den sikrer, at der altid er mulighed for at betale med kontanter i butikkerne. Dette er fortsat af stor betydning for en betragtelig gruppe af ældre, der foretrækker at betale med kontanter eller evt. slet ikke har andre betalingsmuligheder.

Det er ikke alle i samfundet, der kan følge med den digitale udvikling. For dem er det altafgørende, at man opretholder og værner om de ikke-digitale løsninger. Ældre Sagen oplever et kontinuerligt pres på disse ikke-digitale i vores samfund, og det er vores oplevelse, at Coronaepidemien har været med til at understrege udfordringerne ved ikke at være digital og derfor også nødvendigheden af at opretholde og beskytte kontantreglen, så retten til at bruge kontanter som gyldigt betalingsmiddel består.

Alle skal selv kunne være i kontakt med det offentlige

Ældre Sagen arbejder for, at alle - såvel digitale som ikke-digitale - selv skal kunne holde kontakt til de offentlige myndigheder. 

Læs mere om mærkesagen digitalisering

Sidst opdateret 27.01.2021