Psykologbehandling

Høringssvar vedr. udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper

Ældre Sagen finder, at det overordnet er meget positivt og anerkendelsesværdigt, at forsøgsordningen med gratis psykologbehandling for personer med let til moderat depression eller angst permanentgøres og udvides til at omfatte alle i aldersgruppen 18-24 år.

Men samtidigt ved vi, at der desværre også er andre sårbare og udsatte grupper i Danmark, hvis trivsel og mentale sundhed er svækket. For at vende den triste statistik over voksende mistrivsel og svækket mentalt helbred i alle aldersgrupper kræver det ambitiøse tiltag og satsninger. Derfor mener Ældre Sagen, at ordningen med gratis psykologhjælp bør udvides til alle personer med let til moderat depression eller angst med behov for hjælp – uanset alder. Ikke mindst fordi erfaringer fra bl.a. England og Norge viser, at der er mange gevinster at hente ved at indføre gratis psykologhjælp – både for den enkelte og samfundet.

Gratis psykologhjælp kan selvsagt ikke stå alene. Men det ville være et godt skridt i den rigtige retning.  

Ingen ældre skal føle sig ensomme

55.000 ældre i Danmark over 65 år føler sig ensomme. Ensomhed kan være livstruende for det enkelte menneske og dyrt for samfundet. Ingen skal rammes af alvorlig ensomhed

Læs mere om mærkesagen ensomhed

Sidst opdateret 26.03.2021