Epidemiloven

Høringssvar vedr. forslag til epidemiloven

Ældre Sagen finder det glædeligt at kunne konstatere, at ministeriet har lyttet til mange af de bemærkninger, som Ældre Sagen fremsatte i vores høringssvar af 12. november 2020 til det første udkast til en ny epidemilov. Ældre Sagen forholder sig imidlertid fortsat kritisk til de foreslåede nye regler om besøgsrestriktioner, som vi ikke mener kan omfatte borgerens egen bolig (plejeinstitutioner).

Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre Sagen arbejder for, at du oplever en sikker og værdig behandling, når du bliver syg.

Læs mere om mærkesagen sundhedsvæsen

Sidst opdateret 14.01.2021