Ressourceforløb

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. (bedre ressourceforløb mv.)

Lovforslaget udmønter Aftale om bedre ressourceforløb, der blev indgået 11. december 2020. Det er en del af den kritiske gennemgang af reformen af førtidspension og fleksjob.

Det er Ældre Sagens oplevelse, at alt for mange borgere med komplekse udfordringer oplever opslidende og uværdige forløb i beskæftigelsessystemet i forgæves forsøg på at udvikle deres arbejdsevne. Der er derfor et stort behov for væsentlige ændringer af reformen af førtidspension og fleksjob, for at mennesker på den yderste kant af arbejdsmarkedet kan få værdige forløb og afslutninger på arbejdslivet. Ældre Sagen finder, at det politiske ønske om at gøre ressourceforløbene bedre er et skridt på vejen.

Lovforslaget indeholder blandt andet, at borgere med seks år til folkepensionsalderen ikke skal i ressourceforløb, at varigheden af de enkelte ressourceforløb forkortes fra fem år til tre år, og at aldersgrænserne, for hvor mange ressourceforløb man kan tilkendes, ændres. Der indføres også en indsatsgaranti, så en borgers indsats skal være igangsat en inden for seks måneder, og borgere får ret til en personlig jobformidler samt samtale med en sundhedskoordinator, hvis man fx er bekymret for sit helbred i et tilbud.

Ældre Sagen ser ændringerne som forbedringer, men efterspørger samtidig afklaring på, hvad der fx skal ske med borgere med seks år eller mindre til folkepensionsalderen, som ikke opfylder betingelserne for fx seniorpension, og hvordan indsatsgarantien skal overholdes. Ældre Sagen så også helst, at man uanset alder maksimalt kan være i ressourceforløb i tre år i alt. Lige nu er der ingen øvre grænse for, hvor længe en borger under 40 år kan være i ressourceforløb.

I forbindelse med det videre arbejde med at gennemgå reformen af førtidspension og fleksjob opfordrer Ældre Sagen bl.a. til, at ledighedsydelsens størrelse gøres uafhængig af alder, så den ikke reduceres, når man har modtaget ledighedsydelse i seks måneder, efter man har nået fleksydelsesalderen. Ældre Sagen opfordrer også til, at der skal ske en opfølgning på minifleksjob inden for et år, efter fleksjobbet er påbegyndt. Det er for at sikre, at borgere kun kommer i minifleksjob, hvis der er en reel chance for at udvikle deres arbejdsevne inden for en rimelig periode – eller de selv ønsker at være i fleksjobbet.

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, som man kan være en del af, så længe man vil og kan, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.

Læs mere om mærkesagen arbejdsliv

Sidst opdateret 10.03.2021