Lempelse af BoligJobordning i 2021

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om spil (Midlertidig lempelse af BoligJobordningen i 2021 og skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomi i 2021)

Ældre Sagen er tilfreds med, at beløbsgrænsen for fradraget for udgifter til serviceydelser, fx rengøring, foreslås hævet til 25.000 kr., og at fradraget samtidig foreslås sat op til 135 % af udgiften. Efter Ældre Sagens opfattelse bør den højere fradragssats fastholdes efter 2021, og beløbsgrænsen for serviceydelser bør også permanent være højere end de hidtidige 6.400 kr. Ældre Sagen foreslår , at der fremover skal gælde en højere beløbsgrænse for enlige end for personer, der er gift/samlevende.

Pensionister og andre overførselsindkomstmodtagere er ikke omfattet af muligheden for et skattefrit "oplevelseskort", i og med de ikke har en arbejdsgiver. Ældre Sagen opfordrer derfor til, at der indføres efterspørgselsstimulerende tiltag målrettet modtagere af overførselsindkomster, ligesom det var tilfældet, da de første tre ugers feriepenge blev frigivet.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Derudover skal den enkelte pensionist have mulighed for at tilpasse økonomien efter egne muligheder, ønsker og behov.

Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 14.01.2021