Tilgodehavende feriemidler

Høringssvar vedrørende forslag om førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler

Regeringen foreslår, at de resterende indefrosne feriemidler kan udbetales i 2021. Beløb, der allerede er udbetalt i 2020, fratrækkes det beløb, der er indberettet af arbejdsgiveren. Det forventes, at de resterende feriemidler vil kunne søges udbetalt i perioden fra ultimo marts til 31. maj 2021.

Det er frivilligt, om man ønsker førtidig udbetaling. Hvis man ikke søger førtidig udbetaling, indestår beløbet i LD-fonde til pensionsalderen.

Den førtidige udbetaling medfører ikke modregning i indkomstafhængige offentlige ydelser frem til udgangen af 2023. Det gælder både, når ydelsen afhænger af modtagerdelens eller dennes ægtefælle/samlevers indkomst, og når ydelsen afhænger af formue.

Ældre Sagen er bekymret for, at reglerne for, hvordan førtidigt udbetalte feriemidler skal holdes udenfor opgørelsen af formue, er for uklare.

Udbetalte feriemidler holdes ikke automatisk ude af formueopgørelsen, men den enkelte skal selv gøre opmærksom på, hvor stort et beløb der skal fratrækkes den opgjorte formue.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Derudover skal den enkelte pensionist have mulighed for at tilpasse økonomien efter egne muligheder, ønsker og behov.

Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 10.02.2021