Forebyggende hjemmebesøg

Høringssvar vedr. Vejledning om forebyggende hjemmebesøg til ældre

Ældre Sagen bifalder initiativ og proces i forbindelse med skabelse af en vejledning til forebyggende konsulenter til brug ved forebyggende hjemmebesøg.

Ældre Sagen ser vejledningen som et omfattende opslagsværk, der kan bruges i forbindelse med alle faser af det forebyggende
hjemmebesøg. Det er dog vigtigt, at den enkelte ældre skal mødes med afsæt i vedkommendes egne forhold, hvorfor vejledningen primært skal ses som et hjælpeværktøj for udførelse af besøgene.

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 08.10.2020