Helbredsoplysninger og logning

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger samt logning m.v.

Ældre Sagen hilser de foreslåede regler for registrering af logoplysninger og indsigt i logoplysninger velkomne. Vi ser det som vigtigt, at gennemsigtigheden følger med digitaliseringen af sundhedsvæsenet, og at den enkelte patient selv har mulighed for at følge med i, hvem der har slået ens elektroniske sundhedsdata op og hvornår.

Det er Ældre Sagens helt klare holdning, at den enkelte borgers retssikkerhed og tillid til det offentlige aldrig må afhænge af, hvorvidt vedkommende kan gøre brug af digitale løsninger.

Derfor opfordrer vi endvidere til, at det sikres, at adgangen til en overskuelig og letforståelig oversigt tager udgangspunkt i de forskellige behov, som borgerne har, og at det gøres tydeligt for den offentlige dataansvarlige, at listen skal kunne fremsendes i en form, som modtageren kan læse/åbne.

Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre Sagen arbejder for, at du oplever en sikker og værdig behandling, når du bliver syg.

Læs mere om mærkesagen sundhedsvæsen

Sidst opdateret 16.12.2020