Seniorpension

Høringssvar vedr. bekendtgørelser om Seniorpensionsenheden

Ældre Sagen bakker op om, at myndighedsansvaret for administration og tilkendelse af seniorpensioner flyttes fra kommunerne til Seniorpensionsenheden pr. 1. januar 2021.

I forbindelse med myndighedsoverdragelsen fra kommunerne til Seniorpensionsenheden er det centralt for Ældre Sagen, at borgere ikke falder mellem to stole. For at undgå dette er det afgørende, at der er enighed og fælles forståelse mellem kommunerne og Seniorpensionsenheden om, hvem der har hvilket ansvar, og at parterne har et godt samarbejde. Dette gælder ikke mindst i sagsoplysningen.

Derudover finder Ældre Sagen det vigtigt, at kommunernes viden om ansøgere, som de allerede har relevante oplysninger om, videregives til Seniorpensionsenheden for at minimere risikoen for dobbeltarbejde og dermed også lange sagsbehandlingstider.

På den baggrund ønsker Ældre Sagen, at det præciseres, hvornår Seniorpensionsenheden kan eller skal indhente oplysninger fra ansøgerens kommune hhv. anmode kommunen om at oplyse en sag.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Derudover skal den enkelte pensionist have mulighed for at tilpasse økonomien efter egne muligheder, ønsker og behov.

Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 08.12.2020