Udbetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022

Lovforslaget lægger op til, at medlemmer af efterløns- og fleksydelsesordningen, som endnu ikke har nået efterløns- og fleksydelsesalderen pr. 1. januar 2022, har mulighed for at få deres tidligere indbetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag tilbagebetalt kontant og skattefrit fra den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022. Det indebærer, at man melder sig ud af hhv. efterløns- og fleksydelsesordningen og frasiger sig muligheden for at fortryde udmeldelsen. Dette er en del af Aftale om en ny ret til tidlig pension fra 10. oktober 2020.

Ældre Sagen sætter pris på, at en eventuel skattefri udbetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag er den enkeltes valg. Det er imidlertid særdeles vigtigt, at medlemmer af efterløns- og fleksydelsesordningen bliver informeret og vejledigt grundigt om både fordele og ulemper ved at få indbetalingerne udbetalt skattefrit.

Det påpeges bl.a. i høringssvaret, at arbejdsløshedskasserne og Udbetaling Danmark bør forpligtes til at informere og vejlede medlemmer af efterløns- og fleksydelsesordnigen grundigt om samspillet mellem efterløns- hhv. fleksydelsesordning og tidlig pension.

Ældre Sagen foreslår dette, fordi der formentlig er en del medlemmer af efterløns- og fleksydelsesordningen, som forestiller sig, at de vil være i målgruppe for tidlig pension, og som vil foretrække at gå på tidlig pension frem for efterløn eller fleksydelse. Selvom retten til tidlig pension baseres på objektive kriterier om anciennitet på arbejdsmarkedet, er der ingen af medlemmerne i målgruppe for dette lovforslag, der kan forvente at have fået endelig afgørelse fra Udbetaling Danmark, om de kan få tidlig pension, når de i 1. halvår 2022 skal beslutte, om de vil blive eller melde sig ud af efterløns- eller fleksydelsesordningen.

Der er dermed en reel risiko for, at nogle vil melde sig ud af de respektive ordninger og få deres bidrag udbetalt skattefrit, fordi de forventer at ville kunne få tidlig pension, men det vides ikke med sikkerhed, om de rent faktisk kan få det. De risikerer dermed senere hen at stå i en situation, hvor de ikke vil være omfattet af nogen ordning for tidligere tilbagetrækning, selvom de ellers har et ønske om dette.

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, som man kan være en del af, så længe man vil og kan, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.

Læs mere om mærkesagen arbejdsliv

Sidst opdateret 21.12.2020