Tryghedsskabende velfærdsteknologi

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger i relation til afsnit VII i lov om social service

Ældre Sagens holdning er, at anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi aldrig må erstatte den socialpædagogiske indsats eller de personalemæssige ressourcer. Anvendelsen af en bestemt teknologi skal således alene skyldes hensynet til den pågældende person, herunder understøtte personens bevægelsesfrihed, omsorg, værdighed, tryghed eller sikkerhed.

Sidst opdateret 28.05.2020

Værdighed - den røde tråd i ældreplejen

Det skal være muligt at leve et meningsfuldt liv og bevare selvbestemmelsen, også selvom man bliver afhængig af hjælp.

Læs mere om mærkesagen værdighed