Brandsikkerhed i plejeboliger

Høringssvar vedr. udkast til evaluering af National strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer

Dødsbrande i plejeboliger er desværre ikke et sjældent forekommende fænomen. I Beredskabsstyrelsens Dødsbrandsdatabase ses således, at der fra 2014 til 2017 omkom 27 beboere i plejebolig som følge af brand. Derudover ved vi, at der ligeledes i både 2018 og 2019 har været flere eksempler på dødsbrande på plejehjem. 

Ældre Sagen finder det derfor af afgørende betydning, at man fremadrettet også inkluderer plejeboliger i den Nationale strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer, således at også beboere i plejeboliger vil være del af målgruppen for fremtidig forebyggelse. 

Sidst opdateret 15.01.2020