Skattefri seniorpræmie

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om skattefri seniorpræmie

I § 4 defineres en mindste timeløn for arbejdsindkomst, der er indberettet til e-indkomst. Timelønnen ser ud til at være under den overenskomstmæssige mindsteløn på fx HK’s overenskomst for en ufaglært (18.987 kr. om måneden i marts 2019).

Hertil kommer, at det arbejdsgiverindbetalte pensionsbidrag ikke er omfattet af arbejdsgiverens indberetning til e-indkomst, og det fremgår ikke af bekendtgørelsen, at den indberettede indkomst tillægges eget pensionsbidrag og eget ATP-bidrag, som det fremgår af § 53, stk. 3 nr. 1 i Lov om arbejdsløshedsforsikring. Det betyder, at der for en lavtlønnet kan være et incitament til at fravælge pensionsbidrag for at opfylde kravet til timelønnen.

Efter Ældre Sagens opfattelse vil det være uheldigt, hvis lavtlønnede lønmodtagere ikke kan opnå ret til seniorpræmie, selvom de har været beskæftiget det nødvendige antal timer.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Derudover skal den enkelte pensionist have mulighed for at tilpasse økonomien efter egne muligheder, ønsker og behov.

Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 15.01.2020