Styrket tilsyn på ældreområdet

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Styrket tilsyn på ældreområdet)

Sidst opdateret 02.09.2019