Færdselsloven

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændringer af færdselsloven (ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort til ældre)

Sidst opdateret 02.09.2019