Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere

Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvordan hjemmehjælpsmodtagere oplever hjemmeplejens rolle i forbindelse med at sikre en værdig ældrepleje og et fysisk og psykisk velbefindende for hjemmehjælpsmodtagerne. Ligeledes afdækkes hjemmehjælpsmodtagernes holdning til inddragelse af pårørende og frivillige i opgaver, som traditionelt har ligget i regi af hjemmeplejen.
Denne undersøgelse er gennemført af DST Survey på vegne af Ældre Sagen i november 2015 – januar 2016.

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje - men udgangspunkt i den enkeltes behov. 

Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 02.09.2019