Digital adfærd og præferencer 2019

Vi ved at alder har en betydning for, om man er digital eller ej. Men kan man også ud fra alder sige noget om, hvordan man gebærder sig i den digitale verden?

Denne undersøgelse fra Ældre Sagen og Adapt viser, at der er en enorm spredning i den måde, danskere i aldersgruppen 55-80 år er digitale på. Alder siger kun noget på et meget overordnet niveau, mens andre parametre er langt mere afgørende.

Det er langt mere afgørende, om man i sit arbejdsliv har brugt digitale værktøjer, eller om man har et socialt netværk, der kan motivere og hjælpe dig.  

Derudover ser vi, at din tiltro til egne digitale evner har stor betydning, og om du har tiltro til eller er kritisk overfor teknologiens udvikling i samfundet. 

Undersøgelsen bygger på spørgeskemaer til mere end 1000 danskere i alderen 55-80 år, , som er tilmeldt digital post,  og på udbyggende interviews med 24 danskere i samme aldersspænd.

Alle skal selv kunne være i kontakt med det offentlige

Ældre Sagen arbejder for, at alle - såvel digitale som ikke-digitale - selv skal kunne holde kontakt til de offentlige myndigheder. 

Læs om mærkesagen digitalisering

Sidst opdateret 13.08.2020