Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Rapport: Lange og lykkelige liv – Hvordan fremtidssikrer vi det gode liv i et aldrende samfund?

Udarbejdet af Institut for Lykkeforskning for Ældre Sagen april 2021

I Danmark og resten af verden stiger den gennemsnitlige levealder. Det vidner om en positiv udvikling i vores levestandard. Samtidig er det vigtigt, at vi retter fokus mod kvaliteten af disse ekstra leveår og hvilke livsomstændigheder, der påvirker vores trivsel mest. Hvad skaber livskvalitet, og hvad giver anledning til mistrivsel? Hvilke områder bør vi være opmærksomme på for at sikre flere gode leveår i et aldrende samfund?

Rapporten er en analyse af, hvordan 26 forskellige faktorer påvirker livskvaliteten hos 50+årige i Danmark. Analyserne er primært baseret på metoden WALY (Wellbeing Adjusted Life Years), der giver nye og unikke perspektiver på, hvad der skaber livskvalitet og mistrivsel for befolkningen.

Rapporten peger på ensomhed og depression som de livsomstændigheder, der udfordrer vores trivsel allermest. Faktisk mister samfundet hvert år 55.000 gode leveår til moderat ensomhed og 21.000 gode leveår til svær ensomhed, mens 41.000 gode leveår tabes til depressioner.

Rapporten konkluderer derfor, at behovet for at sikre gode liv for 50+årige allerede er præsent, og med den demografiske udvikling bliver behovet kun tiltagende. Rapporten rummer dog også det optimistiske budskab: Det er muligt at knække den forventede kurve for tab af gode leveår, hvis vi investerer i tiltag, som understøtter gode liv.

Sidst opdateret 25.03.2022