Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Undersøgelse om hjemmehjælp

En rapport som afdækker hjemmehjælpsmodtageres oplevelse af hjælpen samt ønsker til denne.

Undersøgelsen er gennemført i sommeren 2021 af Danmarks Statistik for Ældre Sagen. Et repræsentativt udsnit af hjemmehjælpsmodtagere over 65 år er blevet spurgt til forhold omkring modtagelse af hjemmehjælp eller mangel på samme.

Hjemmehjælpsmodtagerne oplever ikke at have indflydelse på hjemmeplejens ydelser

Generelt oplever hjemmehjælpsmodtagerne, at de ikke har indflydelse på ydelser fra hjemmeplejen. Omkring 4 ud af 10 hjemmehjælpsmodtagere oplever sjældent eller aldrig at have indflydelse på de opgaver, som hjemmehjælpen udfører, hvilket svarer til 26.504 hjemmehjælpsmodtagere. Ligeledes mener flere end 4 ud af 10 hjemmehjælpsmodtagere, at de sjældent eller aldrig har indflydelse på den måde, hjælpen gives på. Dette svarer det til 29.618 hjemmehjælpsmodtagere.

Mange oplever ikke at have nogen at tale med om sorger og bekymringer i hverdagen

23 pct. af hjemmehjælpsmodtagerne svarer, at de sjældent eller aldrig har mulighed for at tale med nogen om ting, der optager eller bekymrer dem. Det svarer til 16.168 hjemmehjælpsmodtagere, som sjældent eller aldrig oplever at kunne tale med nogen om ting, der optager eller bekymrer dem.     

Hver tredje hjemmehjælpsmodtager oplever ikke at få gjort ordentligt rent

Lidt mere end 90 % af alle hjemmehjælpsmodtagere har behov for hjælp til rengøring. Af denne gruppe oplever hver tredje, at de ikke får gjort rent i tilstrækkeligt omfang. I besvarelserne fremhæves det blandt andet, at det påvirker den enkeltes livskvalitet, og nogle oplever, at de bor i en svinesti.

Over 12.000 hjemmehjælpsmodtagere kommer kun uden for eget hjem en gang hver 14. dag eller sjældnere

Hver femte hjemmehjælpsmodtager kommer kun uden for egen dør hver 14. dag eller sjældnere. Endvidere oplever hver 4. hjemmehjælpsmodtager med behov for hjælp til at komme ud, at de ikke får denne hjælp.

Metode

Undersøgelsen er baseret på interviews med 1.455 hjemmehjælpsmodtagere udvalgt fra kriterier, der sikrer repræsentativitet blandt de interviewede. Interviews er gennemført af Danmarks Statistik sommeren 2021. For hjemmehjælpsmodtagere, som ikke selv har haft mulighed for at svare, har tætte pårørende haft mulighed for at svare. Der ses ikke signifikante forskelle på svarene fra hhv. hjemmehjælpsmodtagere og pårørende.

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

DER SKAL ALTID VÆRE MULIGHED FOR GOD OG VELFUNGERENDE HJÆLP OG PLEJE – MED UDGANGSPUNKT I DEN ENKELTES BEHOV.
Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 25.03.2022