Undersøgelse af normeringer på danske plejecentre

Et overblik baseret på en survey blandt plejecentre.

Der er markante forskelle i normeringen på de enkelte plejecentre. På nattevagterne varierer normeringerne således fra 8 beboere pr. medarbejder op til 41 beboere pr. medarbejder i både hverdagene og i weekenderne.

Særligt på de små plejecentre (30 beboere eller derunder) er der få på nattevagt – det typiske billede er, at der er 1 medarbejder på nattevagt. Der er dog flere medarbejdere på vagt på de små plejecentre end på de store plejecentre med over 50 beboere, hvis man udregner det som beboere pr. medarbejder.

På de små plejecentre er den gennemsnitlige normering på natte-vagter i hverdage 17,7, mens den er 27,2 beboere pr. medarbejder på de store plejecentre.

Undersøgelsen viser endvidere, at der er markante kommunale forskelle i normeringerne på tværs af alle vagttyper, og det gælder både hverdag og weekend. På tværs af dag-, aften- og nattevagter på hverdage er der omtrent dobbelt så mange beboere pr. medarbejder i kommunerne med flest beboere pr. medarbejder sammenlignet med kommunerne med færrest beboere pr. medarbejder.

Mest markant er forskellene mellem kommunerne i normeringerne på nattevagter i weekenden. Her varierer gennemsnittet således fra 13,6 beboer pr. medarbejder i kommunen med færrest beboere pr. medarbejder til 30,1 beboer pr. medarbejder i kommunen med flest beboere pr. medarbejder.

Sidst opdateret 04.03.2020