Undersøgelse om kommunal ældrepleje

Undersøgelsen afdækker de danske kommuners budgetter for 2019 på ældreområdet, serviceniveauet i 2018 og 2019, samt brugen af midler fra forskellige puljer, fx den såkaldte ældremilliard og værdighedsmilliarden.

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 15.01.2020