Rapport om hjælp til svage ældre

VIVE ser i denne rapport nærmere på, hvem der hjælper hjemmeboende svage ældre i det daglige.
Vi benytter de ældres egen angivelse af, hvem de modtager hjælp fra, og til hvilke opgaver.

Denne rapport ser på, hvem der hjælper svage hjemmeboende ældre. De svage ældre er i undersøgelsen defineret som borgere, der angiver, at de ikke uden hjælp kan udføre én eller flere af hverdagsopgaver relateret til husholdning, personlig pleje eller mobilitet.

Dermed har de forskellige grader af fortrinsvis fysisk funktionsnedsættelse.

Rapporten giver både et billede af udviklingen over tid, i perioden 2007-2017, og går mere i dybden med hjælpemønstre anno 2017. Det er en tidsperiode, hvor hjemmehjælpen er blevet omlagt: statistikken viser, at færre får hjemmehjælp, især til rengøring, og dem, der får hjemmehjælp, får færre timer.

Det er også en periode, som har set introduktionen af (hverdags)rehabilitering i hjemmeplejen med det formål at hjælpe de ældre til mest muligt at være selvhjulpne i de daglige opgaver, både i forhold til personlig pleje og de praktiske opgaver i hjemmet.

Sidst opdateret 24.09.2019