Deltagelse i Ældre Sagens demenstilbud

En kvalitativ undersøgelse af samspillets betydning for mennesker med demens og deres pårørende

 Metodeboks til undersøgelsen

”Deltagelse i Ældre Sagens demenstilbud – En kvalitativ undersøgelse af samspillets betydning for mennesker med demens og deres pårørende” Forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet har i andet halvår af 2017 gennemført en kvalitativ undersøgelse: ”Deltagelse i Ældre Sagens demenstilbud – En kvalitativ undersøgelse af samspillets betydning for mennesker med demens og deres pårørende” for Ældre Sagen.

Den kvalitative undersøgelse bygger på et feltstudie i to af Ældre Sagens lokalafdelinger, hvor der er forskellige tilbud til demensramte og deres pårørende.

Tilbuddene i de to lokalafdelinger for demensramte og deres pårørende er pårørendegrupper, besøgsvenner samt aktiviteter på plejecenter og caféer, og det er tale om såvel gruppeaktiviteter som individuelle aktiviteter.

Undersøgelsens metoder er observationsbesøg, uformelle samtaler og individuelle interview.

Sidst opdateret 20.04.2021