2018: Rapport om pårørende på arbejdsmarkedet

22 pct. af erhvervsaktive eller studerende danskere er pårørende. Cirka halvdelen af pårørende (49 pct.) hjælper 2-3 timer om ugen, mens 26 pct. hjælper over 7 timer om ugen.

Undersøgelsen inkluderer alle pårørende mellem 18 og 70 år, der er erhvervsaktive eller studerende. Analysen indledes med en beskrivelse af forskellige grupper af pårørende, for at tydeliggøre, at udfordringerne er forskellige, alt efter hvilken relation man har til den nærtstående, og hvor meget man hjælper etc.

22 pct. af erhvervsaktive eller studerende danskere er pårørende. Cirka halvdelen af pårørende (49 pct.) hjælper 2-3 timer om ugen, mens 26 pct. hjælper over 7 timer om ugen.

Undersøgelsen afspejler, at jo flere timer om ugen, man hjælper, jo oftere oplever man, at det belaster deres arbejdsliv, karriere og at det påvirker deres fysiske og psykiske helbred negativt.

Jo flere år, pårørende hjælper, i jo højere grad påvirkes også oplevelse af, at deres økonomi bliver presset.  

Hårdest belastet er de pårørende, der hjælper mellem 11 og 25 timer om ugen, herefter går kurven nedad igen. Muligvis fordi de pårørende, der hjælper stort set hele døgnet har tilpasset deres livssituation derefter.

Rapporten ”Pårørende på arbejdsmarkedet” er udarbejdet af KMD i samarbejde med Ældre Sagen, Pårørende i Danmark og Relabee.

Støtte til pårørende

Pårørende skal sikres bedre vilkår, så de kan leve gode liv og passe på sig selv, samtidig med at de hjælper syge og svækkede ældre.
Læs hele mærkesagen pårørende

Sidst opdateret 02.09.2019