Pårørende – politikker, initiativer og tilbud i kommunerne

Rapporten dokumenterer kommunernes tilbud om støtte til pårørende, som hjælper syge eller svækkede ældre.

Ældre Sagen arbejder for at skabe bedre vilkår og et godt liv til pårørende. Derfor vi bedt Rambøll Management Consulting (Rambøll) om at kortlægge den nyeste viden omkring pårørendepolitikker, -initiativer og -tilbud i kommunerne til pårørende.

Læs resultaterne af undersøgelsen i rapporten.

Pas på pårørende

Ældre Sagen opfordrer regeringen til at skrive støtte til pårørende ind i serviceloven. Det skal forpligte kommunerne til at udarbejde konkrete tilbud om støtte, aflastning og rådgivning af pårørende.
Læs hele mærkesagen om pårørende

Sidst opdateret 02.09.2019