Undersøgelse om kommunal ældrepleje

Undersøgelsen støtter op om Ældre Sagens aktiviteter i forbindelse med Kommunalvalget 2017 og belyser forskellige ældrepolitiske emner i de danske kommuner.
Megafon har udarbejdet undersøgelsen for Ældre Sagen via telefoniske interview med ældrechefer i perioden fra den 20. april til den 6. juni 2017. 76 kommuner (78%) deltager i undersøgelsen.

Sidst opdateret 02.09.2019