Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Kommunernes budgetter på ældreområdet

Tabeller og figurer vedr. kommunernes budgetter på ældreområdet

Mindst 8 ud af 10 kommuner budgetterer med lavere ældreudgifter pr. 80+ årig i 2023 sammenlignet med 2022.

 

Ældre Sagens indikator for kommunernes prioritering af ældreområdet viser, at ældreudgifterne pr. 80+ årig ikke er fulgt med den generelle udvikling. Kommunernes samlede budgetterede nettodriftsudgifter på ældreområdet pr. 80+ årig er således faldet sammenlignet med de budgetterede nettodriftsudgifter i alt pr. borger i perioden 2022-2023. På kommuneniveau gælder dette for mindst 6 ud af 10 kommuner.

 

Ældre Sagens mærkesager

ÆLDRE SAGEN KÆMPER FOR ET BEDRE SAMFUND PÅ EN LANG RÆKKE OMRÅDER
Læs mere om Ældre Sagens mærkesager

Sidst opdateret 22.03.2023