Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Antallet af 65+ årige stiger, men ikke antallet af folkepensionister

Ældre i tal om befolkningen i fremtiden i Danmark

Antallet af 65+årige vil vokse markant i de kommende årtier. Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Frem mod 2060 forventes antallet af 65+årige at stige med 35,8 pct. fra 1,18 mio. i 2021 til 1,60 mio. i 2060. Den største stigning sker blandt de 80+ årige, hvor antallet forventes at stige med 130,6 pct., mens stigningen blandt de 65-79-årige ”kun” udgør 5,3 pct.

Antallet af 65+ årige vokser, fordi vi lever længere. I 2021 er den gennemsnitlige forventede restlevetid for en 60-årig kvinde 25,5 år, mens den er 22,6 år for en 60-årig mand. Restlevetiden for en 60-årig kvinde forventes at stige 4,1 år, så den i 2060 er 29,6 år. For en 60-årig mand forventes restlevetiden at stige 5,1 år, så restlevetiden i 2060 er 27,7 år. Dette svarer til en stigning på hhv. 16,1 pct. for kvinderne og 22,6 pct. for mændene.

Det større antal 65+ årige er dog ikke ensbetydende med, at antallet af folkepensionister også vil stige. Det skyldes Velfærdsreformen fra 2006 og Tilbagetrækningsreformen fra 2011, som tilskriver, at folkepensionsalderen følger udviklingen i restlevetiden for 60-årige. Det betyder, at selvom andelen af 65+ årige i befolkningen stiger, så forventes andelen af folkepensionister at falde i fremtiden. I 2021 var 20,1 pct. af befolkningen 65 år og derover, mens 18,2 pct. var folkepensionister. I 2060 forventes 27,4 pct. af befolkningen at være 65 år og derover, mens 14,2 pct. er folkepensionister.

Sidst opdateret 19.10.2022